FINAŁ DOLNOŚLĄSKI LA

Finał Wojewódzki Lekkoatletycznych Mistrzostw LZS XV Dolnośląskich Igrzysk LZS – Mieszkańców Wsi i Miast

Zgorzelec, 27.05.2014

Komunikat końcowy