FINAŁ DOLNOŚLĄSKI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW DO LAT 13

XV DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS I MIESZKAŃCÓW WSI

      KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

      HALOWEJ  PIŁKI  NOŻNEJ CHŁOPCÓW DO LAT 13

    F I N A Ł   D O L N OŚ LĄ S K I 

pod patronatem Burmistrza  Środy Śląskiej

  1. CEL:

–       wyłonienie najlepszych drużyn i  zawodników  na Dolnym Śląsku,

–       klasyfikacja powiatów i gmin do punktacji ogólnej Igrzysk.

  1. ORGANIZATORZY:

–     Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu ,

–       Rada Miejsko -Gminna Z LZS w Środzie Śląskiej

  1. TERMIN I MIEJSCE:

Turniej odbędzie się dnia  08.03.2014 r. (sobota) na hali sportowej  Szkoły Podstawowej nr 3  w Środzie Śląskiej , ul. Górna 1.  Przyjazd zespołów :do godz. 9.30. Rozpoczęcie turnieju :

godz. 10.00.

  1. UCZESTNICTWO:

Prawo udziału mają zwycięzcy eliminacji strefowych.

Drużyny grają w składach  5 – osobowych (4 + bramkarz) .

Prawo startu mają chłopcy urodzeni w 2001 r. i młodsi

Obowiązuje lista uczestników potwierdzona przez jednostkę delegującą.

Drużyna składa się z 10 zawodników.

Zawodnicy winni posiadać : dokumentu tożsamości  (legitymacja szkolna dla weryfikacji daty urodzenia i miejsca zamieszkania) , ubezpieczenia od NW i aktualne badania lekarskie.

5.  SYSTEM ROZGRYWEK.

Zmiany w grze – system hokejowy .

System : podział na 2 grupy drogą losowania , w grupach „każdy z każdym”,zwycięzcy grup grają o miejsca I-II, o miejsca III-IV grają drugie miejsca w grupie. Pozostałe miejsca wyciągane są na podstawie punktów z rozgrywek eliminacyjnych,  czas gry  2 x 10 minut.

Obowiązują jednolite stroje sportowe i obuwie miękkie o jasnej podeszwie (trampki , tenisówki). Turnieje będą rozgrywane piłkami halowymi.

6.   SPRAWY FINANSOWE:                                                                                     Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław zabezpiecza częściowe koszty organizacyjne i nagród honorowych w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu,  Krajowego Zrzeszenia LZS oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie

Koszty uczestnictwa pokrywają jednostki delegujące swoich reprezentantów.

7    SPRAWY RÓŻNE:

Ze względów organizacyjnych prosi się o potwierdzenie udziału w Turnieju do dnia: 04.03.2014 r. telefonicznie: 533335310

Obowiązuje wpisowe: 12 od osoby, płatne w dniu zawodów.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

W sprawach szczególnych decyduje Sędzia Główny turnieju w porozumieniu z organizatorem.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

Wstęp na halę wyłącznie w zmiennym obuwiu .