eliminacje strefy wrocławskiej w warcabach stupolowych – komunikat organizacyjny

eliminacje strefy wrocławskiej w warcabach stupolowych – komunikat organizacyjny

zobacz komunikat organizacyjny