Eliminacje strefy V w piłce siatkowej kobiet

XVI DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS I MIESZKAŃCÓW WSI
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
ELIMINACJI STREFY V W PIŁCE SIATKOWEJ
KOBIET  

TERMIN I MIEJSCE:

I CEL:
– wyłonienie najlepszego zespołu kobiet i  w piłce siatkowej -ze strefy V do udziału w finale dolnośląskim

– klasyfikacja gmin i powiatów do punktacji ogólnej Igrzysk.

ORGANIZATORZY:

– Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław,
– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłodzku,
– Gminna Rada Zrzeszenia LZS w Kłodzku,

TERMIN I MIEJSCE:
Turniej kobiet zostanie rozegrany  w dniu 14.10.2015 r. w hali sportowej w Wojborzu
przy Zespole Szkół w Wojborzu . Turniej kobiet rozpocznie się o godz. 10,00

UCZESTNICTWO

W turnieju mają prawo uczestniczyć zespoły z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego wyłonione z mistrzostw LZS powiatów.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej będzie rozgrywany w oparciu o przepisy PZPS .
System rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych zespołów :
Gra do 2 wygranych setów*. Maksymalny skład ilościowy drużyn : 12 osób.(*Jeśli w turnieju uczestniczyć będą tylko dwie drużyny zostanie rozegrany mecz do 3 wygranych setów)

NAGRODY.

Nagrody honorowe : puchary za miejsca I-III ,zapewnia Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław, dzięki dofinansowaniu Krajowego, Zrzeszenia LZS ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

 SPRAWY RÓŻNE:
Wstęp na halę wyłącznie w zmiennym obuwiu .
Zawodnicy winni być ubezpieczeni od NW .
Dojazd na koszt jednostek delegujących, lub samych uczestników.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.
Potwierdzenie udziału w turnieju tel. 608258746 Bogda Ogrodowczyk
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorom.