Eliminacje strefy V halowej piłki nożnej do lat 15

KOMUNIKAT

TURNIEJU  PIŁKI    HALOWEJ CHŁOPCÓW  DO LAT 15

ELIMINACJE STREFY V ( Kłodzko- Ząbkowice)

 

CEL:

 • Upowszechnienie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Wyłonienie najlepszej drużyny w strefie V, która weźmie udział w Finale Dolnośląskim

 

ORGANIZATORZY:

 • Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu
 • Powiatowe Zrzeszenie  LZS w Kłodzku
 • Gmina Radków

TERMIN I MIEJSCE:

 • Turniej odbędzie się dnia 20.11.2015 w hali sportowej w Ścinawce Średniej. Rozpoczęcie turnieju godz. 10.00, przyjazd drużyn do 9.40.

UCZESTNICTWO:

 • Prawo udziału mają reprezentanci powiatów : kłodzkiego i ząbkowickiego
 • Drużyny grają w składach  5 – osobowych (4 + bramkarz)
 • Prawo startu mają chłopcy urodzeni w 2002 – 2000.
 • Obowiązuje lista uczestników potwierdzona przez jednostkę delegującą.
 • Drużyna liczy łącznie 10 zawodników, zmiany w grze – system hokejowy
 • Zawodnicy winni posiadać : dokumentu tożsamości  (legitymacja szkolna dla weryfikacji daty urodzenia i miejsca zamieszkania) , ubezpieczenia od NW i aktualne badania lekarskie.

SYSTEM ROZGRYWEK:

 • Zmiany w grze – system hokejowy
 • System gier uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn
 • Obowiązują jednolite stroje sportowe i obuwie miękkie o jasnej podeszwie (trampki , tenisówki).
 • Turnieje będą rozgrywane piłkami halowymi

NAGRODY:

 • Trzy pierwsze zespoły otrzymają puchary
 • Zwycięzca turnieju uzyska prawo startu w finale dolnośląskim – Witoszów Dolny 29.11.2015

SPRAWY FINANSOWE:

 • Koszty organizacyjne i nagrody honorowe zabezpiecza  Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław
 • Koszty dojazdów pokrywają jednostki delegujące swoich reprezentantów

SPRAWY RÓŻNE:

 • Ze względów organizacyjnych potwierdzenie udziału w Turnieju do dnia: 19.11.2015 r. telefonicznie: (74) 87 15 709 ( Hala Sportowa) lub 695 707 593 (Szydełko)
 • Obowiązują przepisy PZPN dot. rozgrywek piłki halowej.
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.