eliminacje strefy legnickiej (III-IV) w warcabach stupolowych – komunikat końcowy

eliminacje strefy legnickiej (III-IV) w warcabach stupolowych – komunikat końcowy

zobacz komunikat końcowy