Eliminacje strefy III-IV w jesiennych biegach przełajowych

      KOMUNIKAT

 z Jesiennych Biegów Przełajowych

organizowanych w ramach XVIII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi i Miast –

eliminacje strefy III i IV

Komunikat końcowy strefa III-IV