eliminacje strefowe w warcabach stupolowych – strefa wrocławska (VII-VIII)

XVIII DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST

 

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego

                                                                                                                                                                                                             Komunikat organizacyjny eliminacji VII i VIII Strefy w warcabach 100-polowych                                                                 (uwaga  zmiana godziny rozpoczęcia na 16.30)

zobacz komunikat organizacyjny