ELIMINACJE STREFOWE TURNIEJU PIŁKI HALOWEJ DO LAT 13-TU – STREFA VI

Zapraszamy    na   ELIMINACJE   STREFOWE   TURNIEJU   PIŁKI   HALOWEJ   DO    LAT 13-TU.

XV  DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS I MIESZKAŃCÓW WSI

P a t r o n a t   h o n o r o w y : M a r s z a ł e k W o j. D o l n o ś l ą s k i e g o

 

Regulamin  Turnieju  Piłki  Halowej  do  lat 13 – tu

 ELIMINACJE  STREFOWE

Czarny  Bor  22  luty 20143r.

ORGANIZATORZY:

Dolnosląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu,

PZ LZS  „ZIEMIA  WAŁBRZYSKA”  w Wałbrzychu, UG w Czarnym  Borze,   ULKS,   „LESK” w Czarnym Borze,

CELE:  1.  Wyłonienie  najlepszej  drużyny  w województwie

2.  Upowszechnienie czynnego wypoczynku  dzieci wśród mieszkańców wsi i miasteczek

3.  Klasyfikacja  powiatów  i  gmin  do  ogólnej  punktacji  Igrzysk

4.  Promocja  piłki halowej

TERMIN:   22  luty  2014r.  (sobota) o  godz. 10 00 

MIEJSCE –  hala sportowa  Gminnego  Zespołu Szkolno  Przedszkolnego w Czarnym  Borze  

ZGŁOSZENIA:  nadsyłać   do  20  lutego  2013r.Gminny Zespół Szkolno Przedszkolnyw  Czarnym  Borze

58-379      Czarny  Bór   ul. Sportowa 44 ,   Tel (fax)  074 8450579, tel. Kom. 603197716

NAGRODY:  za  zajęcie  I i II  i  III miejsca –  statuetki, dyplomy –  dla wszystkich  drużyn

PRAWO  UDZIAŁU  I SYSTEM  ROZGRYWEK:

W  eliminacjach  strefowych  zagrają  zwycięzcy I i II miejsca  z  powiatu  Świdnica,  Dzierżoniowa  i Wałbrzycha

Drużyna składa się z 10 zawodników;  drużyny  grają  w  5  osobowych (4 + bramkarz);   zmiany w grze- system hokejowy; Czas  trwania  oraz  system gier uzależniony od ilości drużyn;dozwolona  wymiana 4 zawodników (w tym bramkarza); zawodnicy urodzeni  w  2001 roku i młodsi. Obowiązują jednolite stroje sportowe i miękkie obuwie o jasnej podeszwie (tenisówki, trampki).

Turnieje będą rozgrywane piłkami halowymi.

Do  finału  ogólnopolskiego   zakwalifikuje  się  drużyna, które  zdobędzie  I  miejsce.

FINANSOWANIE: 

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS zabezpiecza częściowe koszty organizacyjne i nagród honorowych ? w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Koszty  uczestnictwa  i  dojazdu pokrywają  jednostki  delegujące  swoich  reprezentantów.

UCZESTNICTWO – w  turnieju  biorą  udział  10-o  osobowe drużyny. Drużyny muszą  startować  w jednolitych  strojach. Czas  trwania  oraz  system  rozgrywek, organizatorzy określają  po  otrzymaniu  zgłoszeń.

Postanowienia  końcowe:

1. Uczestnicy  powinni  posiadać  dokument potwierdzający datę urodzenia i zamieszkania (legitymacja szkolna, paszport) oraz aktualne badania  lekarskie.

2. Członkowie  LZS są ubezpieczeni  NW  a  organizatorzy  od  OC i  NW  zbiorowym  ubezpieczeniem  Rady  Głównej  Zrzeszenia  LZS

3.  W sprawach szczególnych decyduje Sędzia Główny turnieju w porozumieniu z organizatorem

4. Interpretacja  regulaminu  należy  do  organizatorów

5. Organizatorzy  zapewniają  opiekę  medyczną

 

Organizatorzy   Z poważaniem

Danuta Pyrdoł