ELIMINACJE DO FINAŁU CENTRALNEGO „ZŁOTA WIEŻA”

Komunikat Organizacyjny rozgrywek w szachach drużynowych.

ELIMINACJE DO FINAŁU CENTRALNEGO „ZŁOTA WIEŻA”

ZOBACZ SERWIS ROZGRYWEK
Cel:
a) Wyłonienie najlepszych drużyn w środowisku, gminie, powiecie i województwie oraz klasyfikacja reprezentacji powiatów.
b) Klasyfikacja powiatów i gmin do punktacji ogólnej Igrzysk.
Zawody:
a) Mistrzostwa środowiska, gminy, powiatu do 01.04.2014 roku
Termin , miejsce i sposób rozegrania określają organizatorzy.
b) Finał dolnośląski: 4-6.04.2014 – Nowa Bystrzyca
Przyjazd do Nowej Bystrzycy w dniu 4 kwietnia do godziny 18.00
Godzina 18.30 – Kolacja
Godzina 19.15- I runda rozgrywek
Ilość rund i terminarz zostanie ustalony na odprawie kierowników w dniu zawodów (19.00).

Tempo gry: P’30.
Zgłoszenia:

Ostateczny termin zgłoszeń (zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: lzs@lzs.info.pl) do finału dolnośląskiego do 02.04.2014 roku.
Uczestnictwo:
Prawo udziału : W finale dolnośląskim – drużyna zwycięska z eliminacji powiatowych w składzie:
I i II szachownica – senior (lub juniorzy, kobiety, juniorki)
III szachownica – junior lub juniorka (1996 i mł. )
IV szachownica – kobieta

W turnieju prawo uczestnictwa mają kluby będące członkami LZS lub drużyny nieformalne złożone z mieszkańców danej miejscowości pod warunkiem, że dany zawodnik nie jest zarejestrowany w żadnym klubie sportowym. W składzie uczestniczącego w turnieju klubu mogą grać wyłącznie zawodnicy zarejestrowani na stałe w tym klubie, nie dopuszcza się zawodników wypożyczonych z innego klubu.

Możliwy jest udział jednego zawodnika rezerwowego.

Przynależność zawodnicza będzie weryfikowana zgodnie z danymi z Centralnego Rejestru Polskiego Związku Szachowego (http://www.cr-pzszach.pl/ew) na dzień 04.04.2014.

Wpisowe:

Wpisowe do turnieju – 70 zł/osobę.