Dolnośląski Finał w Warcabach Stupolowych – wyniki

W dniu 14 listopada 2015 roku na hali sportowej w Żarowie odbył się Dolnośląski Finał w Warcabach Stupolowych organizowany w ramach XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS, Mieszkańców Wsi i Miast. Organizatorami finału byli:

– Urząd Marszałkowski we Wrocławiu,

– Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu,

– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy,

– GCKIS Żarów

Podczas otwarcia oraz przy wręczaniu obecni byli:

Burmistrz Miasta Żarów- Leszek Michalski,

Wiceprzewodniczący DZ LZS we Wrocławiu: Leszek Noworól, Andrzej Cywiński,

Sekretarz DZ LZS we Wrocławiu : Piotr Rostkowski,

Członkowie Prezydium DZ LZS : Waldemar Chwajoł, Ryszard Dudkowski, Adam Dymitroca.

Zwycięzcom wręczono pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary .

Komunikat Końcowy