Dolnośląski Finał Piłki Siatkowej Kobiet

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Finału Wojewódzkiego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet
XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi

Zawidów 16 listopada 2013 r.

1. CELE TURNIEJU
– Popularyzacja sportu, kultury fizycznej i piłki siatkowej w środowisku wiejskim.
– Wyłonienie najlepszych drużyn na szczeblu wojewódzkim w ramach XIV Dolnośląskich 
Igrzysk LZS.
– Klasyfikacja powiatów i gmin do punktacji ogólnej Igrzysk.

2. ORGANIZATORZY
– Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocławiu.
– Powiatowe Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Zgorzeleckiego.
– Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie

3. TERMIN I MIEJSCE

– 16 listopada 2013 r. ( sobota ) – hala sportowa Zespołu Szkół w Zawidowie, ulica Szkolna 4.
– Rozpoczęcie turnieju godz. 10:30 (przyjazd drużyn w godz. 9:30 – 10:00).

4. UCZESTNICTWO
– W turnieju uczestniczy 8 zespołów wyłonionych na mistrzostwach stref (I – VIII)
– Nie mogą startować drużyny i zawodniczki zgłoszone w Klubach, nie będących członkami Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS/ Powiatowych i Gminnych Zrzeszeń LZS.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
– System gier – turniejowy w dwóch grupach (zwycięzcy grup o I-II m-ce, drugie zespoły
o III-IV m-ce).
– Wszystkie mecze do 2 wygranych setów.
– Obowiązują przepisy PZPS
– Jednolite stroje sportowe z numerami, obuwie miękkie z jasną podeszwą.
– Maksymalny skład ilościowy drużyn – 12 osób.
– Zgłoszenia, obowiązkowo do dnia 14 listopada 2013 r. do Oddziału Jeleniogórskiego
DZ LZS we Wrocławiu – tel. 75-75-265-58  e-mail lzs@neostrada.pl

6. FINANSE
– Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
– Koszty uczestnictwa ponoszą jednostki delegujące.
– Obowiązuje wpisowe w wysokości 10 zł od jednej osoby.
– Organizacja turnieju jest dofinansowana ze środków Województwa Dolnośląskiego.

7. NAGRODY
– Organizatorzy zapewniają najlepszym drużynom nagrody honorowe.

8. SPRAWY INNE
– Dokumentacja do weryfikacji zgodnie z regulaminem ogólnym Igrzysk:
a) lista zawodniczek (opieczętowana pieczęcią jednostki zgłaszającej)
b) ewentualnie odcinki zgłoszeń do Okręgowego Związku Piłki Siatkowej
c) aktualne badania lekarskie.
d) zawodniczki muszą posiadać ważne dokumenty tożsamości (legitymacje szkolne, dowody osobiste lub paszporty).
e) ubezpieczenie od NW.
– Inne sprawy zgodnie z Regulaminem Ogólnym XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców
Wsi oraz Ramowym Regulaminem Turniejów w Grach Zespołowych.

ORGANIZATORZY