Dolnośląski finał piłki nożnej halowej dzieci do lat 14 – wyniki końcowe

Dolnośląski finał piłki nożnej halowej dzieci do lat 14 – wyniki końcowe

finał halówka do l 15