Dolnośląski finał halowej piłki nożnej dzieci do lat 13 – zmiana miejsca rozgrywania

W związku z poważną i trudną do zlokalizowania awarią sieci WOD-KAN w szatniach SP w Gaci przenosimy finał dolnośląski XXIII Dolnośląskich Igrzysk  LZS w halowej piłce nożnej chłopców do lat 13 do hali sportowej im. Mieczysława Łopatki przy SP w Marcinkowicach.
Hala usytuowana jest przy ul. Szkolnej i Sportowej w odległości ok. 8 km od centrum Oławy i ok. 20 km od centrum Wrocławia.
Czynne będą wejścia do hali od tyłu, czyli po przeciwnej stronie od wejścia do szkoły.