Dolnośląska ocena projektów na najciekawszą inicjatywę z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodziieży

Komisja Dolnośląska ds. oceny projektów konkursu na najciekawszą inicjatywę z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim  w składzie:

  1. Grażyna Jóźwik – Przewodnicząca
  2. Piotr Rostkowski
  3. Leszek Noworól
  4. Wiesław Jasiński

w dniu 7 października 2015 roku na zebraniu w Nowej Bystrzycy dokonała oceny zgłoszonych projektów konkursu.

Kolejność projektów wg przyznanej skali punktowej :

  1. Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Księginice ; Mieczysław Lodziński Kamienna  34/7 59-300 Lubin
  2. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Rakowice ; 59-600 Lwówek Śląski , Rakowice Wielkie 48
  3. Ludowy Klub Sportowy Dobrocin ; 58-203 Dzierżoniów , Dobrocin ul. Kościuszki 47/9

Komisja Dolnośląska zgodnie z regulaminem konkursu „MSiT rekomenduje do Komisji Krajowej :

  1. Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Księginice ; Mieczysław Lodziński Kamienna  34/7 59-300 Lubin
  2. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Rakowice ; 59-600 Lwówek Śląski , Rakowice Wielkie 48
  3. Ludowy Klub Sportowy Dobrocin ; 58-203 Dzierżoniów , Dobrocin ul. Kościuszki 47/9