Program Organizator sportu w środowisku wiejskim – edycja 2023

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej KZ LZS www.lzs.pl ogłoszony został

nabór wniosków na realizację zadania pn. Organizator sportu w środowisku wiejskim.

Oprócz wymagań regulaminowych przypominam, że organizatorem może zostać osoba,

która posługuje się komputerem i będzie w stanie składać sprawozdania w systemie Amodit.

Kompletne wnioski tj:

– wniosek organizatora,

– deklaracja

– potwierdzenie posiadanych uprawnień

należy złożyć do DZ LZS we Wrocławiu do dnia 20.02.2023 r.

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ogłasza nabór wniosków na realizację zadania pn. „Organizator sportu w środowisku wiejskim” – edycja 2023.