Turniej halowej piłki nożnej chłopców do lat 15 – strefa 2

K O M U N I K A T
Z TURNIEJU 2 STREFY JELENIOGÓRSKIEJ
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW DO 15 LAT
XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi
Jeżów Sudecki 17.11.2013 r.

Kom  unikat – strefa 2 halówka chłopców do 15 lat