I Posiedzenie Prezydium Rady DZ LZS w 2015 r.

Informuję ,że planowe posiedzenie Prezydium Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS odbędzie się  w biurze Oddziału Świdnickiego  LZS w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 25-27  w dniu 23 stycznia ( piątek). Początek spotkania godzina 12.00.

Tematyka :

1. Sytuacja  finansowa DZ LZS

2. Ustalenie i zatwierdzenie wysokości stawek sędziowskich na 2015  rok

3. Ustalenie i zatwierdzenie wysokości wpisowego do zawodów 2015 rok

4. Ustalenie i zatwierdzenie ryczałtów na samochody na  2015  rok

5. Niezbędne zakupy do Ośrodka w Nowej Bystrzycy

6. Zakupy dla oddziałów terenowych (materiały biurowe)

7. Posiedzenie Komisji ds. wniosków Organizatora Sportu

8. Przyjęcie Planu Pracy Prezydium w I półroczu 2015

9. Sprawy różne