Szkolenie organizatorów sportu dla potrzeb XX Igrzysk LZS

Informujemy , że szkolenie organizatorów sportu dla potrzeb XX Dolnośląskich Igrzysk LZS odbędzie się w dniach 29-31.03.2019 roku. W ramach szkolenia odbędzie się zebranie Zarządu DZ LZS (29.03.2019 r. godzina 19.00) oraz zebranie Rady DZ LZS (30.03.2019 r godzina 10.00).

Tematyka szkolenia: nowe sposoby składania sprawozdań , Pitów, rachunków zysków i strat oraz bilansów.