Strefa VI „PKCz” dziewcząt

REGULAMIN

STREFOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT

„PIŁKARSKA KADRA CZEKA” 

 

Cel turnieju:

– wyłonienie najlepszej drużyny żeńskiej, która reprezentować będzie strefę VI w finale dolnośląskim;

– popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.

 

Termin i miejsce:

– 15 maja 2016 r. /niedziela/;

– boisko w Witkowie śląskim /powiat wałbrzyski – gmina Czarny Bór/.

– przyjazd ekip do godz. 9 30; losowanie o godz. 9 45; rozpoczęcie turnieju o godz. 10 00

– zgłoszenie drużyn w terminie do 10.05.2016 r. (tel. kom. 690 458 566 – Danuta Pyrdoł Sekretarz PZ LZS  w Wałbrzychu.

 

Organizatorzy:

– Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu

– Powiatowe Zrzeszenie LZS Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu

– KS Iskra Witków

 

Prawo udziału:

– w turnieju występują po dwie drużyny z powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego i dzierżoniowskiego;

– w turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy z rocznika 2001 i młodsi;

– drużyna może liczyć 15 zawodników i w każdym meczu dozwolona jest wymiana 4 zawodników (w tym

bramkarza);

– czas gry: 2 x 15 minut;

– w przypadku podziału na grupy (losowanie) zwycięzcy grup grają o pierwsze miejsce w turnieju i awans do turnieju

dolnośląskiego, natomiast drużyny, które zajmą drugie miejsca w grupach grają o III miejsce w turnieju;

– każdy zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia (legitymacja szkolna, legitymacja LZS,

paszport) bez posiadania takiego dokumentu zawodnik nie zostanie dopuszczony do turnieju, a w przypadku

stwierdzenia, że taki zawodnik jest na boisku orzeknie się walkower na korzyść drużyny przeciwnej;

– każdy zawodnik uczestniczący w turnieju musi posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na grę w turnieju.

 

Ubezpieczenia:

– od NW i OC – warunki ogólne określone przez DZ LZS (Polisa PZU S.A.) lub we własnym zakresie.

 

Nagrody:

– nagrody honorowe;

 

Postanowienia końcowe:

– koszty uczestnictwa drużyny w finale pokrywają jednostki delegujące swoich reprezentantów;

– do turnieju nie zostaną dopuszczone drużyny, które przyjadą bez opiekunów;

– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy osobiste uczestników;

– w turnieju obowiązywać będą przepisy gry piłki nożną, a interpretacja tych przepisów oraz ostateczne

rozstrzygnięcia w sprawach spornych, należeć będą do sędziego (na boisku) i organizatorów (w  pozostałych

sprawach);

– drużyny winny posiadać jednakowe stroje z numerami na koszulkach, gra w korkach wkrętach metalowych jest

zabroniona;

– interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

 

Turniej dofinansowany przez:

– Powiat Wałbrzyski

– Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w Wałbrzychu