Ośrodek Szkoleniowo-sportowy LZS "Jagna"

Malownicze górskie położenie sprzyja zarówno wyśmienitej rekreacji jak i treningom kondycyjnym.

Dowiedz się wiecej

Ubezpieczenie 2014

W związku z nowym rokiem przypominamy o wypełnieniu deklaracji ubezpieczeniowych 2014. Potrzebne dokumenty można znaleźć w tej aktualności.

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOSTĘPNE W DZIALE DO POBRANIA

I Posiedzenie Prezydium Rady DZ LZS

Informujemy , że pierwsze posiedzenie Prezydium Rady DZ LZS odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 roku. Początek godzina 9.00

Tematyka posiedzenia:

 1. 1.       Wstępne podsumowanie finansowe za 2013 r.
 2. 2.       Ustalenie wysokości stawek sędziowskich na 2014 r.
 3. 3.       Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2014 r.
 4. 4.       Pełna informacja o ubezpieczeniu na 2014 r.
 5. 5.       Ustalenie limitu kilometrów na 2014 r.
 6. 6.       Wstępne przymiarki do programów krajowych w 2014 r.
 7. 7.       Informacja o środkach z Urzędu Marszałkowskiego na 2014 r.
 8. 8.       wstępne rozliczenie ośrodka za 2013 r.
 9. 9.       Informacja o dzierżawie pomieszczeń
 10. 10.    Propozycja zadań remontowych do realizacji na ośrodku w 2014 roku
 11. 11.    Plan pracy Prezydium Rady DZ LZS na I-e półrocze 2014 r.
 12. 12.    Sprawy różne

Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodną obecność

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Dużo ciepła dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, radości w smutku dzięki ludzkiej miłości i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju życzy Wszystkim swoim Pracownikom, Działaczom , Wolontariuszom i Sympatykom

Prezydium Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu

Zmarł Lech Stankiewicz – Prezes MKS Świdnica

Bolesną stratę poniosło środowisko świdnickiego sportu. Dzisiaj rano zmarł Lech Stankiewicz, prezes MKS-u Świdnica, klubu siatkarskiego bardzo ściśle współpracującego z Ludowymi Zespołami Sportowymi.

Łącząc się w bólu składamy rodzinie, przyjaciołom i całemu środowisku siatkarskiemu wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 21 grudnia o godzinie 11.00 na cmentarzu przy alei Brzozowej w Świdnicy.

 

 

Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży w Środowisku Wiejskim na 2014 rok

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS  prowadzi nabór wniosków na w/w program

Dokumenty dostępne w zakładce DO POBRANIA

Kompletne jednostkowe wnioski organizatorów proszę nadsyłać /dostarczać do DZ LZS w nieprzekraczalnym terminie do 8  stycznia 2014 r. ( środa) – termin zebrania Dolnośląskiej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

Kompletny wniosek powinien zawierać :

 

 1. Dane personalne organizatora – kandydata,
 2. uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży
 3. opinię samorządu terytorialnego

oraz

 1. deklarację samorządu o współfinansowaniu programu
 2. oświadczenie organizatora
 3. kwestionariusz
 4. kserokopię uprawnień ( trenera, instruktora, organizatora)

Jednocześnie informujemy , że kwota dofinansowania może maksymalnie wynosić do  500 zł miesięcznie i jej wysokość będzie zależna od wysokości środków przyznanych na program Organizator. Złożenie wniosków nie jest równoznaczne z udziałem w programie. 

XIV Otwarte Mistrzostwa Szachowe klubu LZS VICTORIA CHRÓŚCICE

XIV Otwarte Mistrzostwa Szachowe klubu LZS VICTORIA CHRÓŚCICE

i Gminy Dobrzeń Wielki – 22 grudnia 2013 r.

1. Cele turnieju:

– wyłonienie mistrza sekcji szachowej klubu LZS Victoria Chróścice na 2013 r.

– wyłonienie mistrza gminy Dobrzeń Wielki (spośród zawodników funkcjonujących na terenie Gminy

i mieszkańców Gminy)

– popularyzacja szachów.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE XIV DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS I MIESZKAŃCÓW WSI

W dniu 13 grudnia w miejscowości Obora (gmina Lubin), odbyło się uroczyste podsumowanie XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. W uroczystości udział wzięli starostowie, wójtowie, burmistrzowie, działacze sportowi, organizatorzy sportu z terenu całego Dolnego Śląska. Obowiązki gospodarza imprezy wzięła na siebie Wójt Gminy Lubin – Irena Rogowska, Urząd Marszałkowski reprezentował Z-ca Dyrektora Wydziału Sportu i Rekreacji – Jerzy Bocheński. W trakcie uroczystości Leszek Noworól- Z-ca Przewodniczącego DZ LZS we Wrocławiu krótko podsumował XIV Igrzyska :

Uroczyste Podsumowanie XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi i Miast

Uroczyste podsumowanie XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi odbędzie się w dniu 13.12.2013 r. w miejscowości Obora (gmina Lubin). Początek godzina 13.00.

DRUŻYNOWE ZAWODY W STRZELANIU Z WIATRÓWKI DZIAŁACZY LZS

W dniu 29 listopada 2013 r. w Bielawie odbyły się MIĘDZYPOWIATOWE DRUŻYNOWE ZAWODY W STRZELANIU Z WIATRÓWKI DZIAŁACZY LZS.

XIV Dolnośląskie Zimowe Igrzyska Integracyjne Szkół i Ośrodków Specjalnych i Masowych.

W dniu 28 listopada 2013 r. w hali dzierżoniowskiego OSiR-u odbyły się XIV Dolnośląskie Zimowe Igrzyska Integracyjne Szkół i Ośrodków Specjalnych i Masowych.

W Igrzyskach startowało 5 ośrodków (jedna szkoła, mimo zapowiedzi, nie przebyła).