Ośrodek Szkoleniowo-sportowy LZS "Jagna"

Położony w Nowej Bystrzycy (pow. kłodzki) zaprasza grupy zorganizowane jak i osoby prywatne.

Dowiedz się wiecej

Turniej 1 Strefy w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do Lat 13

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Turnieju 1 Strefy w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do Lat 13
XV DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS I MIESZKAŃCÓW WSI – 2014

TERMIN I MIEJSCE
– 22 lutego 2014 r. (sobota), rozpoczęcie turnieju godz. 10ºº (przyjazd drużyn w godz. 9:30 – 9:45)
– hala sportowa gimnazjum w Jerzmankach, gmina Zgorzelec

ELIMINACJE STREFOWE TURNIEJU PIŁKI HALOWEJ DO LAT 13-TU – STREFA VI

Zapraszamy    na   ELIMINACJE   STREFOWE   TURNIEJU   PIŁKI   HALOWEJ   DO    LAT 13-TU.

XV  DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS I MIESZKAŃCÓW WSI

P a t r o n a t   h o n o r o w y : M a r s z a ł e k W o j. D o l n o ś l ą s k i e g o

 

Regulamin  Turnieju  Piłki  Halowej  do  lat 13 – tu

 ELIMINACJE  STREFOWE

Czarny  Bor  22  luty 20143r.

ORGANIZATORZY:

Dolnosląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu,

PZ LZS  „ZIEMIA  WAŁBRZYSKA”  w Wałbrzychu, UG w Czarnym  Borze,   ULKS,   „LESK” w Czarnym Borze,

CELE:  1.  Wyłonienie  najlepszej  drużyny  w województwie

2.  Upowszechnienie czynnego wypoczynku  dzieci wśród mieszkańców wsi i miasteczek

3.  Klasyfikacja  powiatów  i  gmin  do  ogólnej  punktacji  Igrzysk

4.  Promocja  piłki halowej

TERMIN:   22  luty  2014r.  (sobota) o  godz. 10 00 

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA Z POWODU ŚMIERCI ŻONY DANUTY KOLEDZE STASZKOWI SAMIEC  I JEGO NAJBLIŻSZEJ RODZINIE SKŁADA RADA DOLNOŚLĄSKIEGO ZRZESZENIA LZS WE WROCŁAWIU. STASZKU JESTEŚMY Z TOBĄ.

POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.01.2014 O GODZ. 12.00 NA CMENTARZU W MILICZU.

Ubezpieczenie 2014

W związku z nowym rokiem przypominamy o wypełnieniu deklaracji ubezpieczeniowych 2014. Potrzebne dokumenty można znaleźć w tej aktualności.

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOSTĘPNE W DZIALE DO POBRANIA

I Posiedzenie Prezydium Rady DZ LZS

Informujemy , że pierwsze posiedzenie Prezydium Rady DZ LZS odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 roku. Początek godzina 9.00

Tematyka posiedzenia:

 1. 1.       Wstępne podsumowanie finansowe za 2013 r.
 2. 2.       Ustalenie wysokości stawek sędziowskich na 2014 r.
 3. 3.       Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2014 r.
 4. 4.       Pełna informacja o ubezpieczeniu na 2014 r.
 5. 5.       Ustalenie limitu kilometrów na 2014 r.
 6. 6.       Wstępne przymiarki do programów krajowych w 2014 r.
 7. 7.       Informacja o środkach z Urzędu Marszałkowskiego na 2014 r.
 8. 8.       wstępne rozliczenie ośrodka za 2013 r.
 9. 9.       Informacja o dzierżawie pomieszczeń
 10. 10.    Propozycja zadań remontowych do realizacji na ośrodku w 2014 roku
 11. 11.    Plan pracy Prezydium Rady DZ LZS na I-e półrocze 2014 r.
 12. 12.    Sprawy różne

Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodną obecność

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Dużo ciepła dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, radości w smutku dzięki ludzkiej miłości i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju życzy Wszystkim swoim Pracownikom, Działaczom , Wolontariuszom i Sympatykom

Prezydium Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu

Zmarł Lech Stankiewicz – Prezes MKS Świdnica

Bolesną stratę poniosło środowisko świdnickiego sportu. Dzisiaj rano zmarł Lech Stankiewicz, prezes MKS-u Świdnica, klubu siatkarskiego bardzo ściśle współpracującego z Ludowymi Zespołami Sportowymi.

Łącząc się w bólu składamy rodzinie, przyjaciołom i całemu środowisku siatkarskiemu wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 21 grudnia o godzinie 11.00 na cmentarzu przy alei Brzozowej w Świdnicy.

 

 

Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży w Środowisku Wiejskim na 2014 rok

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS  prowadzi nabór wniosków na w/w program

Dokumenty dostępne w zakładce DO POBRANIA

Kompletne jednostkowe wnioski organizatorów proszę nadsyłać /dostarczać do DZ LZS w nieprzekraczalnym terminie do 8  stycznia 2014 r. ( środa) – termin zebrania Dolnośląskiej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

Kompletny wniosek powinien zawierać :

 

 1. Dane personalne organizatora – kandydata,
 2. uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży
 3. opinię samorządu terytorialnego

oraz

 1. deklarację samorządu o współfinansowaniu programu
 2. oświadczenie organizatora
 3. kwestionariusz
 4. kserokopię uprawnień ( trenera, instruktora, organizatora)

Jednocześnie informujemy , że kwota dofinansowania może maksymalnie wynosić do  500 zł miesięcznie i jej wysokość będzie zależna od wysokości środków przyznanych na program Organizator. Złożenie wniosków nie jest równoznaczne z udziałem w programie. 

XIV Otwarte Mistrzostwa Szachowe klubu LZS VICTORIA CHRÓŚCICE

XIV Otwarte Mistrzostwa Szachowe klubu LZS VICTORIA CHRÓŚCICE

i Gminy Dobrzeń Wielki – 22 grudnia 2013 r.

1. Cele turnieju:

– wyłonienie mistrza sekcji szachowej klubu LZS Victoria Chróścice na 2013 r.

– wyłonienie mistrza gminy Dobrzeń Wielki (spośród zawodników funkcjonujących na terenie Gminy

i mieszkańców Gminy)

– popularyzacja szachów.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE XIV DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS I MIESZKAŃCÓW WSI

W dniu 13 grudnia w miejscowości Obora (gmina Lubin), odbyło się uroczyste podsumowanie XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. W uroczystości udział wzięli starostowie, wójtowie, burmistrzowie, działacze sportowi, organizatorzy sportu z terenu całego Dolnego Śląska. Obowiązki gospodarza imprezy wzięła na siebie Wójt Gminy Lubin – Irena Rogowska, Urząd Marszałkowski reprezentował Z-ca Dyrektora Wydziału Sportu i Rekreacji – Jerzy Bocheński. W trakcie uroczystości Leszek Noworól- Z-ca Przewodniczącego DZ LZS we Wrocławiu krótko podsumował XIV Igrzyska :