Ośrodek Szkoleniowo-sportowy LZS "Jagna"

Hala sportowa i siłownia pozwalają na miejscu przeprowadzać treningi.

Dowiedz się wiecej

VI SAMORZĄDOWO – MEDIALNO – SPORTOWY TURNIEJ KREGLI AMATORSKICH

Już po raz szósty  (po raz drugi w Wałbrzychu w kręgielni Maria) w ostatni piątek lutego spotkali się samorządowcy, organizacje sportowe oraz media na Samorządowo-medialno-sportowym turnieju kręgli amatorskich. Na starcie stanęło osiemnaście drużyn zaproszonych przez organizatora : Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy. Jak to na poważnych zawodach bywa wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy , medale oraz puchary w zależności od zajętych miejsc. 

Mistrzostwa strefy VI w tenisie stołowym

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJ STREFY VI TENISA STOŁOWEGO

Dobromierz, 16.03.2014

Komunikat organizacyjny

FINAŁ DOLNOŚLĄSKI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW DO LAT 13

XV DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS I MIESZKAŃCÓW WSI

      KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

      HALOWEJ  PIŁKI  NOŻNEJ CHŁOPCÓW DO LAT 13

    F I N A Ł   D O L N OŚ LĄ S K I 

pod patronatem Burmistrza  Środy Śląskiej

STREFA VII HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DO LAT 13

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ELIMINACJE STREFOWEGO TURNIEJU

HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DO LAT 13

STREFA VII

TURNIEJ STREFY 2 TENISA STOŁOWEGO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJ STREFY 2 TENISA STOŁOWEGO

PISARZOWICE, 16.03.2014

Komunikat organizacyjny

TURNIEJ STREFY 2 HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DO LAT 13

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJ STREFY 2 HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DO LAT 13

LWÓWEK ŚLĄSKI, 01.03.2014

Komunikat organizacyjny

Strefa 3 halowej piłki nożnej do lat 13

R E G U L A M I N

                  HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI  NOŻNEJ  CHŁOPCÓW   DO LAT 13

rozgrywanego w ramach XV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi

eliminacje strefy 3

Strefa 4 halowej piłki nożnej do lat 13

R E G U L A M I N

                  HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI  NOŻNEJ  CHŁOPCÓW   DO LAT 13

rozgrywanego w ramach XV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi

eliminacje strefy 4

Wychowankowie klubów z LZS mistrzami olimpijskimi!

To by­ła wspa­nia­ła so­bo­ta! 14 lu­te­go Ka­mil Stoch – wy­cho­wa­nek LKS Ząb i LKS Po­ro­nin – zdo­był swój dru­gi zło­ty me­dal w sko­kach nar­ciar­skich na Zi­mo­wych Igrzy­skach Olim­pij­skich w So­czi. Od­dał dwa wspa­nia­łe sko­ki (139 i 132,5 m), ale za­le­d­wie o 1,3 pkt wy­prze­dził Ja­poń­czy­ka No­rie­go Ka­sai, we­te­ra­na sko­ków (41 lat). Kil­ka go­dzin wcze­śniej zło­ty me­dal na to­rze łyż­wiar­skim w bie­gu na 1500 m zdo­był Zbi­gniew Bród­ka z UKS Bły­ska­wi­ca Do­ma­nie­wi­ce, stra­żak z Ło­wi­cza, po­ko­nu­jąc dru­gie­go na me­cie Ho­len­dra Ko­ena Ver­we­ija o… 0,003 se­kun­dy! To jak ob­li­czy­li fa­chow­cy 4,5 cen­ty­me­try toru.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Turniej Tenisa Stołowego 1 Strefy Jeleniogórskiej

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Turnieju Tenisa Stołowego 1 Strefy Jeleniogórskiej
XV DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS I MIESZKAŃCÓW WSI

TERMIN I MIEJSCE
– 09.03.2014 r. Sulików pow. zgorzelecki ( Środowiskowa Hala Sportowa w Sulikowie, ul. Zgorzelecka 28 )
– rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00 !!!