Ośrodek Szkoleniowo-sportowy LZS "Jagna"

Malownicze górskie położenie sprzyja zarówno wyśmienitej rekreacji jak i treningom kondycyjnym.

Dowiedz się wiecej

Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży w Środowisku Wiejskim na 2014 rok

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS  prowadzi nabór wniosków na w/w program

Dokumenty dostępne w zakładce DO POBRANIA

Kompletne jednostkowe wnioski organizatorów proszę nadsyłać /dostarczać do DZ LZS w nieprzekraczalnym terminie do 8  stycznia 2014 r. ( środa) – termin zebrania Dolnośląskiej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

Kompletny wniosek powinien zawierać :

 

  1. Dane personalne organizatora – kandydata,
  2. uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży
  3. opinię samorządu terytorialnego

oraz

  1. deklarację samorządu o współfinansowaniu programu
  2. oświadczenie organizatora
  3. kwestionariusz
  4. kserokopię uprawnień ( trenera, instruktora, organizatora)

Jednocześnie informujemy , że kwota dofinansowania może maksymalnie wynosić do  500 zł miesięcznie i jej wysokość będzie zależna od wysokości środków przyznanych na program Organizator. Złożenie wniosków nie jest równoznaczne z udziałem w programie. 

XIV Otwarte Mistrzostwa Szachowe klubu LZS VICTORIA CHRÓŚCICE

XIV Otwarte Mistrzostwa Szachowe klubu LZS VICTORIA CHRÓŚCICE

i Gminy Dobrzeń Wielki – 22 grudnia 2013 r.

1. Cele turnieju:

– wyłonienie mistrza sekcji szachowej klubu LZS Victoria Chróścice na 2013 r.

– wyłonienie mistrza gminy Dobrzeń Wielki (spośród zawodników funkcjonujących na terenie Gminy

i mieszkańców Gminy)

– popularyzacja szachów.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE XIV DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS I MIESZKAŃCÓW WSI

W dniu 13 grudnia w miejscowości Obora (gmina Lubin), odbyło się uroczyste podsumowanie XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. W uroczystości udział wzięli starostowie, wójtowie, burmistrzowie, działacze sportowi, organizatorzy sportu z terenu całego Dolnego Śląska. Obowiązki gospodarza imprezy wzięła na siebie Wójt Gminy Lubin – Irena Rogowska, Urząd Marszałkowski reprezentował Z-ca Dyrektora Wydziału Sportu i Rekreacji – Jerzy Bocheński. W trakcie uroczystości Leszek Noworól- Z-ca Przewodniczącego DZ LZS we Wrocławiu krótko podsumował XIV Igrzyska :

Uroczyste Podsumowanie XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi i Miast

Uroczyste podsumowanie XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi odbędzie się w dniu 13.12.2013 r. w miejscowości Obora (gmina Lubin). Początek godzina 13.00.

DRUŻYNOWE ZAWODY W STRZELANIU Z WIATRÓWKI DZIAŁACZY LZS

W dniu 29 listopada 2013 r. w Bielawie odbyły się MIĘDZYPOWIATOWE DRUŻYNOWE ZAWODY W STRZELANIU Z WIATRÓWKI DZIAŁACZY LZS.

XIV Dolnośląskie Zimowe Igrzyska Integracyjne Szkół i Ośrodków Specjalnych i Masowych.

W dniu 28 listopada 2013 r. w hali dzierżoniowskiego OSiR-u odbyły się XIV Dolnośląskie Zimowe Igrzyska Integracyjne Szkół i Ośrodków Specjalnych i Masowych.

W Igrzyskach startowało 5 ośrodków (jedna szkoła, mimo zapowiedzi, nie przebyła).

Dolnośląski Finał Halowej Piłki Nożnej do lat 15

W zakończonym w Żmigrodzie Finale Dolnośląskim Piłki Halowej Dzieci do lat 15 pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja Gryfowa Śląskiego, drugie miejsce Kłodzko, trzecie miejsce Strzelin, czwarte miejsce Lubin, piąte miejsce Czarny Bór, szóste miejsce Legnickie Pole, siódme miejsce Żmigród, ósme miejsce Sulików. Wkrótce zamieścimy szczegółowy komunikat końcowy. Prosimy również o zapoznanie się z punktacją końcową XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS ( menu)

Turniej halowej piłki nożnej do lat 15 – strefa 4

KOMUNIKAT

 z  Halowego Turnieju Piłki Nożnej do lat 15 – eliminacje strefy IV

rozgrywanego w ramach XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi

Komunikat piłka halowa -strefa 4

Turniej halowej piłki nożnej chłopców do lat 15 – strefa 2

K O M U N I K A T
Z TURNIEJU 2 STREFY JELENIOGÓRSKIEJ
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW DO 15 LAT
XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi
Jeżów Sudecki 17.11.2013 r.

Kom  unikat – strefa 2 halówka chłopców do 15 lat

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DO LAT 15 – STREFA 3

K O M U N I K A T KOŃCOWY

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DO LAT 15 – STREFA 3

W  dniu  13.11.2013 r na sali  gimnastycznej  Samorządowego  Centrum  Edukacji  w  Radwanicach .  Udział wzięły drużyny  z  powiatów : Lubin, Polkowice , Głogów : „Huzar” Raszówka, LKS „Iskra” Księginice, Gimnazjum Radwanice,  Gimnazjum Nielubia, „Zadzior” Buczyna, 49 zawodników, 4 opiekunów, 4 sędziów-organizatorów, łącznie : 57 uczestników.  Zawody  rozegrano  systemem  „każdy z  każdym” .

Komunikat – piłka halowa do lat 15 -strefa 3