Ośrodek Szkoleniowo-sportowy LZS "Jagna"

Hala sportowa i siłownia pozwalają na miejscu przeprowadzać treningi.

Dowiedz się wiecej

STREFA VII HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DO LAT 13

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ELIMINACJE STREFOWEGO TURNIEJU

HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DO LAT 13

STREFA VII

TURNIEJ STREFY 2 TENISA STOŁOWEGO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJ STREFY 2 TENISA STOŁOWEGO

PISARZOWICE, 16.03.2014

Komunikat organizacyjny

TURNIEJ STREFY 2 HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DO LAT 13

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJ STREFY 2 HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DO LAT 13

LWÓWEK ŚLĄSKI, 01.03.2014

Komunikat organizacyjny

Strefa 3 halowej piłki nożnej do lat 13

R E G U L A M I N

                  HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI  NOŻNEJ  CHŁOPCÓW   DO LAT 13

rozgrywanego w ramach XV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi

eliminacje strefy 3

Strefa 4 halowej piłki nożnej do lat 13

R E G U L A M I N

                  HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI  NOŻNEJ  CHŁOPCÓW   DO LAT 13

rozgrywanego w ramach XV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi

eliminacje strefy 4

Wychowankowie klubów z LZS mistrzami olimpijskimi!

To by­ła wspa­nia­ła so­bo­ta! 14 lu­te­go Ka­mil Stoch – wy­cho­wa­nek LKS Ząb i LKS Po­ro­nin – zdo­był swój dru­gi zło­ty me­dal w sko­kach nar­ciar­skich na Zi­mo­wych Igrzy­skach Olim­pij­skich w So­czi. Od­dał dwa wspa­nia­łe sko­ki (139 i 132,5 m), ale za­le­d­wie o 1,3 pkt wy­prze­dził Ja­poń­czy­ka No­rie­go Ka­sai, we­te­ra­na sko­ków (41 lat). Kil­ka go­dzin wcze­śniej zło­ty me­dal na to­rze łyż­wiar­skim w bie­gu na 1500 m zdo­był Zbi­gniew Bród­ka z UKS Bły­ska­wi­ca Do­ma­nie­wi­ce, stra­żak z Ło­wi­cza, po­ko­nu­jąc dru­gie­go na me­cie Ho­len­dra Ko­ena Ver­we­ija o… 0,003 se­kun­dy! To jak ob­li­czy­li fa­chow­cy 4,5 cen­ty­me­try toru.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Turniej Tenisa Stołowego 1 Strefy Jeleniogórskiej

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Turnieju Tenisa Stołowego 1 Strefy Jeleniogórskiej
XV DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS I MIESZKAŃCÓW WSI

TERMIN I MIEJSCE
– 09.03.2014 r. Sulików pow. zgorzelecki ( Środowiskowa Hala Sportowa w Sulikowie, ul. Zgorzelecka 28 )
– rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00 !!!

Turniej 1 Strefy w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do Lat 13

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Turnieju 1 Strefy w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do Lat 13
XV DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS I MIESZKAŃCÓW WSI – 2014

TERMIN I MIEJSCE
– 22 lutego 2014 r. (sobota), rozpoczęcie turnieju godz. 10ºº (przyjazd drużyn w godz. 9:30 – 9:45)
– hala sportowa gimnazjum w Jerzmankach, gmina Zgorzelec

ELIMINACJE STREFOWE TURNIEJU PIŁKI HALOWEJ DO LAT 13-TU – STREFA VI

Zapraszamy    na   ELIMINACJE   STREFOWE   TURNIEJU   PIŁKI   HALOWEJ   DO    LAT 13-TU.

XV  DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS I MIESZKAŃCÓW WSI

P a t r o n a t   h o n o r o w y : M a r s z a ł e k W o j. D o l n o ś l ą s k i e g o

 

Regulamin  Turnieju  Piłki  Halowej  do  lat 13 – tu

 ELIMINACJE  STREFOWE

Czarny  Bor  22  luty 20143r.

ORGANIZATORZY:

Dolnosląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu,

PZ LZS  „ZIEMIA  WAŁBRZYSKA”  w Wałbrzychu, UG w Czarnym  Borze,   ULKS,   „LESK” w Czarnym Borze,

CELE:  1.  Wyłonienie  najlepszej  drużyny  w województwie

2.  Upowszechnienie czynnego wypoczynku  dzieci wśród mieszkańców wsi i miasteczek

3.  Klasyfikacja  powiatów  i  gmin  do  ogólnej  punktacji  Igrzysk

4.  Promocja  piłki halowej

TERMIN:   22  luty  2014r.  (sobota) o  godz. 10 00 

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA Z POWODU ŚMIERCI ŻONY DANUTY KOLEDZE STASZKOWI SAMIEC  I JEGO NAJBLIŻSZEJ RODZINIE SKŁADA RADA DOLNOŚLĄSKIEGO ZRZESZENIA LZS WE WROCŁAWIU. STASZKU JESTEŚMY Z TOBĄ.

POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.01.2014 O GODZ. 12.00 NA CMENTARZU W MILICZU.