Ośrodek Szkoleniowo-sportowy LZS "Jagna"

Hala sportowa i siłownia pozwalają na miejscu przeprowadzać treningi.

Dowiedz się wiecej

Finał Dolnośląski turnieju „Piłkarska kadra czeka” dziewcząt

Finał Dolnośląski turnieju „Piłkarska kadra czeka” dziewcząt

20.05.2017, Marciszów

komunikat organizacyjny

Turniej „Piłkarska kadra czeka” – strefa II

Turniej „Piłkarska kadra czeka” dziewcząt i chłopców – eliminacje strefy II

11.05.2017

chłopcy: Przedwojów, dziewczęta: Janiszów

Komunikat organizacyjny

Turniej „Piłkarska kadra czeka” – strefa I

Turniej „Piłkarska kadra czeka” dziewcząt i chłopców – eliminacje strefy I

chłopcy: 16.05.2017       dziewczęta: 12.05.2017

Zgorzelec

Komunikat organizacyjny

 

Kurs wychowawcy kolonijnego

DZ LZS planuje zorganizowanie  kwalifikacyjnego kursu na wychowawców
wypoczynku.
NAZWA KURSU: kurs na wychowawców wypoczynku
POZIOM KSZTAŁCENIA: kurs kwalifikacyjny
CZAS TRWANIA KURSU: 36 godzin
FORMALNE WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW: ukończone 18 lat oraz
ukończona szkoła średnia
MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ KURSU: Ośrodek Szkoleniowo-sportowy w Nowej Bystrzycy
TERMIN: 23.06-25.06.2017
LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU: maksymalnie 30 osób
PROWADZĄCY ZAJĘCIA: wykwalifikowani instruktorzy z przygotowaniem
pedagogicznym oraz doświadczeniem praktycznym związanym z organizacją
wypoczynku i pracą wychowawczą, ratownik medyczny z wieloletnim
doświadczeniem praktycznym oraz instruktorskim
WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU: zaliczenie teoretycznego i praktycznego
egzaminu końcowego
KOSZT KURSU: 200,00 zł (w tym noclegi i wyżywienie)

Program kursu realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r.
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z
załącznikami oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym (Dz. U. poz. 1629).

Kurs kończy się egzaminem oraz wystawieniem zaświadczenia
potwierdzającego nabycie odpowiednich uprawnień.  Każde
zaświadczenie jest rejestrowane w Kuratorium Oświaty.

Zgłoszenia: telefoniczne – 607 133 024 , mailowo: lzs@lzs.info.pl

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Życzy Zarząd i Rada DZ LZS Wrocław

Dolnośląski finał szachów drużynowych LZS „Złota Wieża”

Dolnośląski finał szachów drużynowych LZS „Złota Wieża” 2017

07-09.04.2017, Nowa Bystrzyca

link do wyników

Wiosenne biegi przełajowe – strefa I i II WYNIKI

Wiosenne biegi przełajowe – strefa I i II WYNIKI

31.03.2017, Rakowice Wielkie

Komunikat końcowy

Finał dolnośląski wiosennych biegów przełajowych – ZMIANA TERMINU

Finał dolnośląski wiosennych biegów przełajowych

25.04.2017, Bystrzyca

ELIMINACJE DO FINAŁU CENTRALNEGO „ZŁOTA WIEŻA”

ELIMINACJE DO FINAŁU CENTRALNEGO „ZŁOTA WIEŻA”

07-09.04.2017, Nowa Bystrzyca

Komunikat organizacyjny

Wiosenne biegi przełajowe – strefa III i IV

Wiosenne biegi przełajowe – strefa III i IV

11.04.2017, Budziszów Wielki

Komunikat organizacyjny