Skład Rady DZ LZS we Wrocławiu


Noworól Leszek
Prezes Zarządu Rady DZ LZS

Dudkowski Ryszard
Wiceprezes Zarządu Rady DZ LZS

Cywiński Andrzej
Wiceprezes Zarządu Rady DZ LZS

Rostkowski Piotr
Sekretarz Zarządu Rady DZ LZS

Bajsarowicz Aleksander
Członek Zarządu Rady DZ LZS

Dymitroca Adam
Członek Zarządu Rady DZ LZS

Jasiński Wiesław
Członek Zarządu Rady DZ LZS

Jóźwik Grażyna
Członek Zarządu Rady DZ LZS

Żygadło Marian
Członek Zarządu Rady DZ LZS

Wroński Aleksander
Członek Zarządu Rady DZ LZS

Marcinkowski Janusz
Członek Zarządu Rady DZ LZS

Bucyk Andrzej
Członek Rady DZ LZS

Haber Franciszek
Członek Rady DZ LZS

Jakubowski Rafał
Członek Rady DZ LZS

Noworól Renata
Członek Rady DZ LZS

Szydełko Kazimierz
Członek Rady DZ LZS

Sułkowski Damian
Członek Rady DZ LZS

Ogrodowczyk Bogdan
Członek Rady DZ LZS

Wojciechowski Ryszard

Członek Rady DZ LZS

Przybyło Janusz
Członek Rady DZ LZS

Żurowski Zbigniew
Członek Rady DZ LZS

Zaremba Andrzej
Członek Rady DZ LZS

Lipień Wiesław
Członek Rady DZ LZS

Śnioszek Zdzisław
Członek Rady DZ LZS

Worsa Zygmunt
Członek Rady DZ LZS

Wydmuch Zygmunt
Członek Rady DZ LZS

Krzysztof Lewicki
Członek Rady DZ LZS