Komisja Rewizyjna DZ LZS we Wrocławiu


 

Mieczysław Gwiazda

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisław Mrówka

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Małysa

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Tomasz Michalski

Członek Komisji Rewizyjnej

Edmund Pluta

Członek Komisji Rewizyjnej

Adam Bencal

członek Komisji Rewizyjnej