Plan pracy Rady oraz Zarządu DZ LZS


Plan prac na 2021 r.

05.02.2021 – I Zebranie Zarządu DZ LZS- Świdnica

05.03.2021 – II Zebranie Zarządu DZ LZS – Wrocław

09-11.04.2021 – Zebranie Rady DZ LZS – Nowa Bystrzyca