Plan pracy Rady oraz Prezydium


Plan prac na 2019 r.

18.01.2019 – I Zebranie Zarządu DZ LZS- Wrocław

21.02.2019 – II Zebranie Zarządu DZ LZS – Wroclaw

29-31.03.2019 – Zebranie Rady DZ LZS – Nowa Bystrzyca