Finał dolnośląski turnieju tenisa stołowego

KOMUNIKAT Z FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO
Turnieju Tenisa Stołowego XVII Dolnośląskich Igrzysk LZS
– Mieszkańców Wsi i Miast 2016
Sulików 13.03.2016 r.

Komunikat końcowy